Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Afgørelse om afvisning
Indbringelsesdato
26.12.2012
Afgørelsedato
17.04.2013
Dato for offentliggørelse
08.09.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
§ 98, stk. 1
Afgørelsesnummer
707
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.001G01-0286