Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
04.09.2012
Afgørelsedato
20.12.2012
Dato for offentliggørelse
08.09.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 2
Afgørelsesnummer
706
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.00G01-0278