Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
665
Medhold
Afgørelse om afvisning
Indbringelsesdato
25.10.2012
Afgørelsedato
25.02.2014
Dato for offentliggørelse
02.09.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. VI. Huslejenævn §§ 35-44
§ 40
Afgørelsesnummer
704
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
03.01.00G01-0305