Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Kommunenummer
665
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
10.08.2012
Afgørelsedato
12.11.2012
Dato for offentliggørelse
02.09.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. IV. Vedligeholdelse §§ 19-24
Afgørelsesnummer
702
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.01.00G01-0277