Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Furesø Kommune
Kommunenummer
190
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
04.08.2014
Afgørelsedato
28.08.2014
Dato for offentliggørelse
30.05.2017
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 10. Betaling for varme og vand mv. §§ 52-61
§ 53
Afgørelsesnummer
665
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
03.12.09-G01-44-14