Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
08.07.2014
Afgørelsedato
30.10.2014
Dato for offentliggørelse
19.02.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2
Afgørelsesnummer
638
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
14/022357