Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kommunenummer
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
27.05.2014
Afgørelsedato
10.12.2014
Dato for offentliggørelse
19.02.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. VI. Huslejenævn §§ 35-44
§ 40, stk. 1
Afgørelsesnummer
637
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
14/019103