Fraflytning
Icon
Kommune
Aarhus
Kommunenummer
751
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
11.09.2013
Afgørelsedato
26.06.2014
Dato for offentliggørelse
15.01.2015
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2
Afgørelsesnummer
603
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/040444