Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
08.08.2013
Afgørelsedato
13.11.2013
Dato for offentliggørelse
13.01.2015
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 4
Afgørelsesnummer
598
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/14390