Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
04.06.2013
Afgørelsedato
13.11.2013
Dato for offentliggørelse
18.12.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 4
Afgørelsesnummer
597
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/10529