Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
11.06.2013
Afgørelsedato
13.11.2013
Dato for offentliggørelse
18.12.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt
Afgørelsesnummer
596
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/10893