Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
11.06.2013
Afgørelsedato
13.11.2013
Dato for offentliggørelse
18.12.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 1
Afgørelsesnummer
595
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/11425