Fraflytning
Icon
Kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
03.12.2013
Afgørelsedato
15.01.2014
Dato for offentliggørelse
26.11.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt
Afgørelsesnummer
594
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/21298