Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
11.02.2014
Afgørelsedato
23.04.2014
Dato for offentliggørelse
26.11.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 1
Afgørelsesnummer
593
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
14/3141