Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
20.09.2012
Afgørelsedato
22.11.2012
Dato for offentliggørelse
25.11.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 2
Afgørelsesnummer
588
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
12/18660