Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
17.10.2013
Afgørelsedato
13.11.2013
Dato for offentliggørelse
24.11.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt
Afgørelsesnummer
584
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/18657