Forbedringer
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
18.09.2013
Afgørelsedato
07.11.2013
Dato for offentliggørelse
20.11.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, stk. 1
Afgørelsesnummer
580
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/17073