Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
12.08.2013
Afgørelsedato
13.11.2013
Dato for offentliggørelse
18.11.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
575
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/14487