Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
22.01.2014
Afgørelsedato
23.04.2014
Dato for offentliggørelse
02.09.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 4
Afgørelsesnummer
568
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
14/1885