Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
28.11.2013
Afgørelsedato
15.01.2014
Dato for offentliggørelse
01.09.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 1
Afgørelsesnummer
565
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/21170