Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Afgørelse om afvisning
Indbringelsesdato
22.01.2013
Afgørelsedato
04.07.2013
Dato for offentliggørelse
01.09.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 7
Afgørelsesnummer
564
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/1894