Forbedringer
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
27.02.2014
Afgørelsedato
23.04.2014
Dato for offentliggørelse
01.09.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV. Forbedringer §§ 23-29 a
§ 27, stk. 3
Afgørelsesnummer
562
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
1474673