Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
03.02.2014
Afgørelsedato
23.04.2014
Dato for offentliggørelse
20.08.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
560
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
14/3161