Fraflytning
Icon
Kommune
Aalborg
Kommunenummer
851
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
06.08.2013
Afgørelsedato
20.12.2013
Dato for offentliggørelse
15.08.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 1. pkt
Afgørelsesnummer
559
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
26.342