Icon
Kommune
Aalborg
Kommunenummer
851
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
24.07.2013
Afgørelsedato
11.11.2013
Dato for offentliggørelse
15.08.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 1
Afgørelsesnummer
557
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
26.338