Icon
Kommune
Aarhus
Kommunenummer
751
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
31.05.2013
Afgørelsedato
02.10.2013
Dato for offentliggørelse
21.02.2014
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret §§ 96-108
§ 101, stk. 1, nr. 1
Afgørelsesnummer
473
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/018650