Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Aarhus
Kommunenummer
751
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
12.05.2013
Afgørelsedato
02.10.2013
Dato for offentliggørelse
21.02.2014
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse §§ 24-31
§ 29
Afgørelsesnummer
472
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/017227