Fraflytning
Icon
Kommune
Aarhus
Kommunenummer
751
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
08.04.2013
Afgørelsedato
05.09.2013
Dato for offentliggørelse
21.02.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
Afgørelsesnummer
471
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/011958