Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
20.02.2013
Afgørelsedato
04.07.2013
Dato for offentliggørelse
19.02.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 7
Afgørelsesnummer
470
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/4129