Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
27.08.2013
Afgørelsedato
09.12.2013
Dato for offentliggørelse
18.02.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. IV. Vedligeholdelse §§ 19-24
§ 20
Afgørelsesnummer
465
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/16011