Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
12.07.2013
Afgørelsedato
02.10.2013
Dato for offentliggørelse
11.02.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 7
Afgørelsesnummer
460
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/12994