Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
28.06.2013
Afgørelsedato
22.08.2013
Dato for offentliggørelse
10.02.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
458
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/12357