Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
31.05.2013
Afgørelsedato
13.01.2014
Dato for offentliggørelse
06.02.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 37, stk. 1
Afgørelsesnummer
453
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/10821