Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
23.04.2013
Afgørelsedato
30.05.2013
Dato for offentliggørelse
06.02.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
450
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/8228