Fraflytning
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
23.04.2013
Afgørelsedato
21.10.2013
Dato for offentliggørelse
30.01.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. XV Lejerens fraflytning §§ 97-99 a
§ 98, stk. 2
Afgørelsesnummer
449
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
13/8468