Fraflytning
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
30.04.2013
Afgørelsedato
27.05.2013
Dato for offentliggørelse
23.01.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt
Afgørelsesnummer
443
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/8863