Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Indbringelsesdato
20.11.2012
Afgørelsedato
02.09.2013
Dato for offentliggørelse
21.01.2014
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III A. Vedligeholdelseskonto i Grundejerns Investeringsfond §§ 22 a-22 g
§ 22 f
Afgørelsesnummer
441
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
12/25538