Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
København
Kommunenummer
101
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
02.11.2010
Afgørelsedato
04.04.2011
Dato for offentliggørelse
14.11.2012
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
44
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2010-161071