Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
22.10.2012
Afgørelsedato
08.04.2013
Dato for offentliggørelse
14.01.2014
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII B. Udgifter til vand m.v. §§ 46 j-46 q
§ 46 j, stk. 1
Afgørelsesnummer
436
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
12/22317