Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
18.09.2012
Afgørelsedato
31.05.2013
Dato for offentliggørelse
07.01.2014
Primære lov
Almenlejeloven
Kap. 10. Betaling for varme og vand mv. §§ 52-61
§ 54
Afgørelsesnummer
434
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
12/19017