Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
09.11.2012
Afgørelsedato
26.03.2013
Dato for offentliggørelse
19.12.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. VII. Varmebetaling mv. §§ 36-46 b
§ 40
Afgørelsesnummer
433
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-2691