Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Delt
Indbringelsesdato
24.01.2013
Afgørelsedato
20.02.2013
Dato for offentliggørelse
19.12.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 4
Afgørelsesnummer
432
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/2118