Varme, vand eller andet forbrug
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
27.09.2012
Afgørelsedato
17.01.2013
Dato for offentliggørelse
19.12.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 7
Afgørelsesnummer
431
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
12/19117