Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
26.09.2012
Afgørelsedato
22.11.2012
Dato for offentliggørelse
19.12.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 4
Afgørelsesnummer
430
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
12/19124