Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Gentofte
Kommunenummer
157
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
19.09.2012
Afgørelsedato
01.06.2012
Dato for offentliggørelse
16.12.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
425
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
017150-2012