Fraflytning
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
17.09.2012
Afgørelsedato
08.03.2013
Dato for offentliggørelse
16.12.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 21, stk. 1, 2. pkt
Afgørelsesnummer
424
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2012-2229