Fraflytning
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
23.01.2013
Afgørelsedato
20.02.2013
Dato for offentliggørelse
26.11.2013
Primære lov
Lejeloven
Kap. XVIII Huslejenævn og boligret §§ 106-113
§ 106, nr. 4
Afgørelsesnummer
418
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/1994