Lejeforhøjelse i lejeperioden
Icon
Kommune
Frederiksberg
Kommunenummer
147
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
24.01.2013
Afgørelsedato
25.03.2013
Dato for offentliggørelse
26.11.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 2. pkt.
Afgørelsesnummer
417
Besigtigelse
Lejlighed ikke besigtiget
Sagsnummer
2013-0216