Vedligeholdelse
Icon
Kommune
Hørsholm kommune
Kommunenummer
223
Medhold
Udlejer
Indbringelsesdato
15.01.2013
Afgørelsedato
24.04.2013
Dato for offentliggørelse
26.11.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. III. Vedligeholdelse og opretning §§ 18-22
§ 22, stk. 3
Afgørelsesnummer
414
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/1926