Lejens størrelse ved lejeperiodens begyndelse
Icon
Kommune
Kolding
Kommunenummer
621
Medhold
Lejer
Indbringelsesdato
01.03.2013
Afgørelsedato
27.05.2013
Dato for offentliggørelse
19.11.2013
Primære lov
Boligreguleringsloven
Kap. IV A. Huslejeregulering for mindre ejendomme § 29 b-29 e
§ 29 c, 4. pkt.
Afgørelsesnummer
408
Besigtigelse
Lejlighed besigtiget
Sagsnummer
13/4790